Bardzo ważne - BEZPIECZEŃSTWO!!!

Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy. PAMIĘTAJ, że zawsze jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc!

 

W szkole - pedagog, wychowawca, każdy nauczyciel lub pracownik - ZAWSZE gotowi do pomocy.

 

Poza szkołą - każda instytucja opiekuńcza - zapewnia opiekę całodobową dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (można zgłaszać się bez skierowania).

 

 

Darmowy telefon zaufania 116 111 (poniedziałek - niedziela od 12.00 do 2.00).

 

Szanowni Rodzice!

Mając na uwadze tragiczne wydarzenia, jakie kilka dni temu miały miejsce w jednej z warszawskich szkół oraz na terenie naszego miasta, prosimy Państwa o zapoznanie się z informacjami na temat bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza nią.

Są one zamieszczone tutaj: BEZPIECZNY UCZEŃ. (kliknij, żeby przeczytać).

Niebieska skrzynka

„Zwróć uwagę na drugą osobę, by w trudnych chwilach nie była pozostawiona sama sobie.

Nie bądź obojętny! Nie zamykaj oczu!

 Podaj potrzebującemu pomocną dłoń- to będzie sukces!

Pamiętaj! Wiele problemów można rozwiązać inaczej, bez wchodzenia w konflikt z prawem”.

Uczniowie, którzy doświadczyli różnych form agresji, przemocy lub byli świadkami  niewłaściwych zachowań wobec innych, mogą zgłosić te informacje na tzw. „Niebieską Skrzynkę”, która jest dostępna pod adresem e-mail naszej szkoły:

niebieska.skrzynka@gm4.edu.pl

UWAGA!  Zgłaszane informacje nie mogą być anonimowe.

Procedura „NIEBIESKIEJ KARTY”

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

 

Problem przeciwdziałania przemocy w rodzinie reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”.

 

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie można ubiegać się o pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i pedagogiczną oraz wsparcie w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza- przy ul. Kilińskiego 25a w Lubinie, tel. 76 74 63 400

 

  • Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie przy ul. Konopnickiej 5, tel. 76 746 49 35- pedagog szkolny

 

 

DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY URUCHOMIŁ UCZNIOWSKI TELEFON ZAUFANIA

605 588 850

Galeria zdjęć