O szkole

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Lubinie to szkoła, która:

  • dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki w nauce,
  • uczy twórczego i krytycznego myślenia,
  • ocenia uczniów sprawiedliwie, według wspólnie ustalonych zasad,
  • rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy oraz działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego,
  • tworzy atmosferę wzajemnego szacunku, uczy i przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie,
  • kształci aktywność twórczą ucznia,
  • przygotowuje uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia, uwzględniając indywidualne predyspozycje i możliwości.

 

Przyznane tytuły i wyróżnienia

2016 - powtórne uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w programie "WF z klasą"

2015 - uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w programie "WF z klasą"

2015 - certyfikat potwierdzający udział w projekcie "Lepsza szkoła"

2015 - uzyskanie certyfikatu potwierdzającego przeprowadzenie szkolenia tutorów w naszej szkole

2014 - uzyskanie tytułu "Szkoła w Ruchu"

2013 - uhonorowanie sztandaru szkoły złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

2012 - uzyskanie Certyfikatu Innow@cyjnej Szkoły

2011 - otrzymanie tytułu "Szkoła Odkrywców Talentów"

2010 - uzyskanie Certyfikatu Szkoły Energicznie Chroniącej Środowisko

2008 - otrzymanie tytułu "Szkoła Otwartych Serc"

2008 - uhonorowanie sztandaru szkoły Honorową Odznaką Sybiraka

2007 - uzyskanie Certyfikatu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia
2005 - nadanie uchwałą Rady Miejskiej Gimnazjum nr 4 imienia Jana Pawła II

2003 - uzyskanie Certyfikatu "Szkoły z klasą"
2001 - przyjęcie ZS nr 4 do "Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie"
2000 - utworzenie Zespołu Szkół nr 4, w skład którego weszło Gimnazjum nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 4
1999 - powstanie Gimnazjum nr 4
1997 - otrzymanie tytułu laureata  Ogólnopolskiego Konkursu "Promocja wartości fair-play w sporcie i wychowaniu młodzieży"
1997 - przyjęcie Szkoły Podstawowej nr 4 do Wojewódzkiej Sieci  Szkół Promujących Zdrowie
01.09.1993 - uroczyste otwarcie nowej szkoły i inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Lubinie

Galeria zdjęć