Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych

III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

ul. M. Konopnickiej 5

59-300 Lubin

osobą uprawnioną do reprezentowania administratora jest
mgr Artur Pastuch Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie

Inspektor ochrony danych osobowych

Amanda Gaś

tel. 76 835 88 01

adres e-mail: iodo@nsi.net.pl


MONITORING                             


 

Ogólna klauzula informacyjna

Galeria zdjęć